A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2013. (IV.10) számú közleménye a 2013. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
66/2013. (IV.10) számú
KÖZLEMÉNYE
a 2013. évi egységes kérelem benyújtásáról

I. A 2013. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi
igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM
rendelet (továbbiakban: EK rendelet) alapján az egységes kérelem keretében az alábbi
támogatási jogcímek vonatkozásában igényelhetőek kifizetések:
a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú
támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet
alapján igénybe vehető egységes területalapú támogatás (SAPS);
b) a különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól szóló 19/2012. (III. 6.) VM
rendelet alapján igénybe vehető különleges rizs támogatás (rizs);
c) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú
támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő átmeneti támogatások 2013. évi
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet
alapján igénybe vehető héjas gyümölcsűekre vonatkozó nemzeti támogatás
(meghatározott héjas gyümölcsű növényfajok: dió, mogyoró, mandula);
d) az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult
mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006.
(VI. 22.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás (elkülönített cukor);
e) az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult
mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról szóló 22/2008. (II. 28.)
FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás (elkülönített zöldség-gyümölcs);
f) az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult
mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott, elkülönített bogyós gyümölcs támogatásról szóló 33/2012. (IV. 2.) VM
rendelet alapján igénybe vehető támogatás (elkülönített bogyós);
g) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú
területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes
szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás
(KAT);
h) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás (Natura
2000 gyepterület);
i) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek
erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás (EMVA MgTE);
j) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál
helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás (EMVA erdészeti
potenciál);
2
k) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez,
telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.)
FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás (EMVA ültetvénykorszerűsítés);
l) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú
energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás
(EMVA fás szárú energiaültetvény);
m) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú
energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás (EMVA lágy
szárú energiaültetvény);
n) a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott
mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján igénybe vehető
támogatás (NVT MgTE);
o) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló
61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás (EMVA-AKG);
p) az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek
mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet alapján
igénybe vehető támogatás (EMVA agrár-erdészet);
q) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi
intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX.
24.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás (EMVA-EKV);
r) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához
nyújtandó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.)
FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás (EMVA-ENTB);
s) a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának
igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM
rendelet alapján igénybe vehető támogatás (zöldség, gyümölcs, dohány
szerkezetátalakítás);
t) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági
beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.)
FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás (EMVA-NTB);
u) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények
korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás
(EMVA-KÜK);
v) a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló
143/2011. (XII. 23.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás (biztosítási
díjtámogatás);
w) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás (EMVA
Natura 2000 erdő);
x) a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti
program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges
3
támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló
22/2012. (III. 09.) VM rendelet (kérődző szerkezetátalakítás);
y) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények
korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
55/2011. (VI. 10.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás (EMVA GYÜK).
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről
szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 6. §-a értelmében az agrárkár-enyhítési
kockázatközösséghez történő kötelező csatlakozás, továbbá a kárenyhítési hozzájárulás
összegének meghatározása az egységes kérelemben bejelentett területek adatai alapján
történik. A kockázatközösséghez önként csatlakozni kívánó mezőgazdasági termelőnek
csatlakozási szándékáról az egységes kérelemben kell nyilatkoznia.
II. Az egységes kérelem benyújtása
1. Az egységes kérelem kizárólag a www.mvh.gov.hu honlapon található elektronikus
kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag az ügyfélkapun keresztül, elektronikus
úton nyújtható be, ami azt jelenti, hogy az egységes kérelem keretében igényelhető
támogatások tekintetében nincsenek papír alapon rendszeresített nyomtatványok.
Az egységes kérelemhez kapcsolódó adatváltozások (módosítás, pontosítás, visszavonás,
vis maior tényének bejelentése, másodvetés bejelentése, hasznosító személyében
bekövetkező változás bejelentése, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célprogramokra
vonatkozó kötelezettségek teljesítése során a középmély lazítás és a zöldtrágyázás
bejelentése) és az adategyeztetés is kizárólag az elektronikus kitöltő felületen tölthetőek
ki és elektronikus úton nyújthatóak be.
Az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó
észrevétel az egységes területalapú támogatás, különleges rizstámogatás, héjas
gyümölcsűek átmeneti nemzeti támogatása, mezőgazdasági területek erdősítése, agrárkörnyezetgazdálkodási
támogatás, kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodás,
és nem termelő mezőgazdasági beruházások jogcímek esetén elektronikus úton is
benyújtható.
A vis maior bejelentéshez kapcsolódó papír alapú igazoló dokumentum postai úton
küldendő meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
illetékes megyei kirendeltsége részére, kivétel a természeti csapás, illetve szélsőséges
időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár
stb.), az állatállomány egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző
megbetegedés, elhullás vagy kényszervágás miatt bekövetkezett vis maior esemény, ahol
az igazolást nem az ügyfélnek kell beküldenie, hanem az MVH megkeresése alapján az
illetékes megyei kormányhivatal ad szakhatósági állásfoglalást a vis maior esemény
bekövetkeztéről.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egységes kérelem részét képező, az egyes jogcímekre
vonatkozó jogszabályban előírt mellékleteket továbbra is papír alapon (postai úton)
szükséges megküldeni az MVH, illetőleg egyes jogcímek esetében a megyei
4
kormányhivatalok erdészeti igazgatósága részére az egységes kérelem benyújtásával
egyidőben!
2. Az egységes kérelem benyújtási határideje: 2013. május 15.
Az egységes kérelem az említett határidőt követően még 25 naptári napig (2013. június 9-
ig, heti pihenő napra tekintettel 2013. június 10-ig) benyújtható, de ebben az esetben a
megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. Mivel 2013-
ban ez a nap heti pihenőnapra esik, ezért még 2013. június 10-én 24 óráig benyújtható a
kérelem. A 2013. június 10. után benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja.
Nem termelő mezőgazdasági beruházások, ültetvénykorszerűsítés, lágy- és fásszárú
energiaültetvények, kertészeti ültetvények korszerűsítése valamint a gyümölcs és kertészeti
ültetvények korszerűsítése intézkedések esetén a kifizetési kérelem 2013. június 9-ig (heti
pihenő napra tekintettel 2013. június 10-ig) szankciómentesen benyújtható.
3. Egységes kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául
szolgáló terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül.
jogszerű földhasználó:
a) a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti
földhasználati nyilvántartásba (a továbbiakban: földhasználati nyilvántartás) –
amennyiben az EK rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, az egyes támogatási
jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról – a tárgyév
június 9-i dátum szerinti állapotnak megfelelően földhasználóként bejegyzett ügyfél,
b) az az ügyfél, aki az adott földterület vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásba
önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre és – amennyiben az EK rendelet 2. §
(1) bekezdése szerinti, az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok
másként nem rendelkeznek e dátumról – a tárgyév június 9-én fennálló földhasználati
jogosultságát igazoló egyéb okirattal rendelkezik, vagy
c) a közös tulajdonban álló földrészletek vonatkozásában az az ügyfél, aki az adott
földterület vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásba nem került bejegyzésre, de
a használati megosztásra vonatkozó megállapodás vagy földhasználati rendre irányuló
döntés hiányában – amennyiben az EK rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, az egyes
támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról
– a tárgyév június 9-én fennálló földhasználati jogosultságát igazoló, a földhasználat
időtartamát, a használt terület azonosító adatait és nagyságát tartalmazó egyéb
okirattal rendelkezik;
Felhívjuk a figyelmet, hogy a földhasználati bejegyzést 2013. június 9-ig (heti
pihenőnapra tekintettel 2013. június 10-ig) rendezni kell, az ezt követően, akár
visszamenőlegesen is bejegyzett földhasználat nem fogadható el.
Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy a földhasználati nyilvántartási eljárás
mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.
4. Az I. pontban felsorolt jogcímeken igénylő ügyfeleken kívül az egységes kérelmen kell
bejelenteniük az összes, a hasznosításukban lévő mezőgazdasági területet azon
ügyfeleknek is, akik
5
a) a Tanács 2007. október 22-i, a mezőgazdasági piacok közös szervezésének
létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló
1234/2007/EK rendelete (a továbbiakban: 1234/2007/EK tanácsi rendelet) 85p., és
103q. cikkeiben felsorolt támogatásokat (szőlőültetvények kivágásának
ellentételezéseként nyújtott támogatás; a szőlőültetvények szerkezetátalakításhoz
nyújtott támogatás) igénylik, és rendelkeznek mezőgazdasági területtel, illetve
b) a 1234/2007/EK tanácsi rendelet) 85p., és 103q. cikkeiben felsorolt támogatásokat
(szőlőültetvények kivágásának ellentételezéseként nyújtott támogatás; a
szőlőültetvények szerkezetátalakításhoz nyújtott támogatás) nyertek el, és a támogató
határozat kiállítását követően 3 éven keresztül 1234/2007/EK tanácsi rendelet 85t. és
103z. cikkei szerinti kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek hatálya alá tartoznak
Az ügyfélnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie továbbá az általa hasznosított
összes támogatható és nem támogatható területet.
5. Az egységes kérelemmel egyidejűleg benyújtani kívánt MePAR változásvezetési kérelmet
is elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
Bezárt fizikai blokkban szereplő támogatás alapjául szolgáló területre történő igénylés
esetén a támogatás alapjául szolgáló területre egységes kérelmet és változásvezetési
kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület
vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül és a jogszerű földhasználat igazolására
szolgáló okirat másolatát az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg
elektronikus úton, vagy legkésőbb tárgyév június 9-éig (heti pihenő napra tekintettel 2013.
június 10-ig) postai úton vagy személyesen benyújtja az MVH-hoz.
6. Az egységes kérelem benyújtásának feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen ügyfélazonosítóval
az egységes kérelem benyújtásának időpontjában, illetve tegyen eleget a
nyilvántartásba vétellel kapcsolatos adatbejelentési kötelezettségének, beleértve azt,
hogy az ügyfél jelentse be a fizetési számlaszámát és KKV minősítését is.
7. Az ügyfél helyett az általa meghatalmazott személy vagy technikai közreműködő is
elvégezheti az eljárási cselekményeket.
Meghatalmazás:
A meghatalmazottat az eljárásra az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján
közzétett, elektronikus nyomtatványon kell meghatalmazni, aki ezek után a saját
ügyfélkapuját használja az egyes eljárási cselekmények megtételére, amelyre a
meghatalmazás kiterjed.
A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy
személyesen is be kell nyújtani a MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen benyújtott
meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését
megelőzően öt nappal kell benyújtani az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint
illetékes megyei MVH kirendeltségre. Az egységes kérelem meghatalmazott általi
elektronikus úton való benyújtásának feltétele az előzetesen postai úton vagy
személyesen benyújtott meghatalmazás nyilvántartásba vétele.
6
Technikai közreműködés:
Az egységes kérelem benyújtásánál, valamint az adatváltozások, vis maior,
adategyeztetés, és a terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre tett ügyféli
észrevételek bejelentésénél kizárólag annak a kérelmezőnek az esetében járhat el
technikai közreműködő, aki:
a) egységes kérelmet még nem nyújtott be,
b) természetes személy, vagy
c) az egységes kérelem alapján a 2012. évben megállapított területe nem haladja meg az
50 hektárt.
A technikai közreműködő igénybevételét az erre rendszeresített, elektronikus
nyomtatványon az MVH-hoz évente be kell jelenteni. A bejelentésről szóló
nyomtatványt a kérelem benyújtásával együtt kell elektronikusan, továbbá nyolc napon
belül postai úton vagy személyesen az MVH-hoz benyújtani, valamint papíralapon az
ügyfél és a technikai közreműködő által aláírt formában is meg kell őrizni. A papír alapú
bejelentés hiányában a technikai közreműködő eljárása érvénytelen.
Elsődleges képviseletre jogosultság igénybe vétele:
Egységes kérelem benyújtásakor, amikor cég/szervezet törvényes képviseletre jogosultja
a saját ügyfélkapuján keresztül kíván eljárni az általa képviselt cég/szervezet kérelmei
ügyében, nem kell meghatalmazást benyújtania. Ebben az esetben a „Nyilatkozat
cég/szervezet elektronikus ügyintézésben eljáró elsődleges törvényes képviselőjének
bejelentésére” nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet az ügyfélkapun történt beküldést
követően papír alapon, az egységes kérelem benyújtási határidejének végét megelőzően
öt nappal kell benyújtani bármely megyei MVH kirendeltségre. Egy
cégnek/szervezetnek csak egy elsődleges képviseletre jogosultja lehet. Az elsődleges
képviseleti jogosultság valamennyi jogcím valamennyi eljárási cselekményére kiterjed,
beleértve az ügyfél-nyilvántartási ügyeket is.
Az egységes kérelem elsődleges képviseletre jogosult általi elektronikus úton való
benyújtásának feltétele az előzetesen postai úton, vagy személyesen benyújtott nyilatkozat
nyilvántartásba vétele.
8. A Közlemény I. pontjának g)-r), t), u), w) és y) pontjaiban meghatározott intézkedések
esetén a támogatás szakfeladat kódja: Mezőgazdasági támogatások 8413525. Amennyiben
ezen intézkedések esetén az ügyfél államháztartáson belüli szerv, úgy az államháztartás
működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján ezen támogatást a
fenti szakfeladat kódon szükséges bevételeznie.
9. A 2013. évi területhez kapcsolódó támogatások benyújtása során használatos
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (továbbiakban MePAR) blokk-kialakítása a
MePAR Böngésző honlapon (www.mepar.hu) 2013. április 5-én jelennek meg. A MePAR
Böngésző az adott évi kezdő MePAR-t, keresztellenőrzéskor használatos MePAR-t
valamint az aktuális blokk-kialakítást tartalmazza. Továbbá mindig az aktuális MePAR
látható az egységes kérelem felületén is.
Amennyiben a blokkhoz kapcsolódó területváltozást léptet életbe az MVH, akkor az MVH
végzésben értesíti a Gazdálkodókat a változásról.
A blokkazonosító változás miatt az Ügyfelet hátrány nem érheti.
Az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó részletes tájékoztatás a jelen közlemény
külön tájékoztatóiban található.
7
III. Papír alapon benyújtandó dokumentumok
A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye, ha a kérelem nem tartalmaz
olyan adatot vagy dokumentumot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidőt
követően nem pótolható. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes kérelem kötelező tartalmát
képező adatok, valamint az egységes kérelem adatainak igazolására szolgáló, az egységes
kérelem mellékletét képező dokumentumok hiánypótlás tárgyai nem lehetnek, azok hiányában
a kérelem elutasításának van helye. Az egységes kérelem mellékletét képező
dokumentumokat postai úton kell megküldeni az MVH Központi Szervéhez, illetékes
megyei Kirendeltségéhez, vagy illetékes megyei kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához.
MVH Központi Szerve részére beküldendő dokumentumok:
− Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített zöldség-gyümölcs
támogatás feltételeként beküldendő TÉSZ/TCS tagsági és tagsággal járó kötelezettségek
teljesítéséről szóló igazolás (2013. május 15-ig beküldendő, de legkésőbb 2013. június 9-
ig (heti pihenőnapra tekintettel június 10-ig)
− Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített zöldség-gyümölcs
támogatás feltételeként beküldendő támogatási jogosultság átírásához kapcsolódó
nyomtatványok (K0041, K0042, K0043).
− Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás
feltételeként beküldendő – amennyiben szükséges – egyéb igazolások (2013. május 15-ig
beküldendő, de legkésőbb 2013. június 9-ig (heti pihenőnapra tekintettel június 10-ig)
− Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás
feltételeként beküldendő egyéb nyomtatványok (K0900 és K0990).
MVH Központi Szervéhez benyújtandó dokumentumok benyújtási helye:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Közvetlen Támogatások Igazgatósága
1385 Budapest Pf.: 867
MVH illetékes megyei kirendeltsége részére beküldendő dokumentumok:
− Bármilyen célból termesztett kender termesztése esetében az egységes területalapú
támogatás (SAPS) feltétele a kenderrel hasznosított táblák bevetéséhez felhasznált
valamennyi vetőmagcsomag eredeti vetőmagcímkéjének megküldése (legkésőbb 2013.
június 30-ig) az MVH illetékes megyei kirendeltsége részére.
− Hasznosító személyében bekövetkezett változást bejelentő lap (a jelen közlemény 9.
számú melléklete szerinti K0135 nyomtatvány - a hasznosító személyében bekövetkezett
változást a terület új hasznosítója köteles bejelenteni, a változást követő 15 napon belül).
− A MEPAR változásvezetési kérelmek papíralapon történő benyújtását akkor kell
kezdeményeznie az ügyfélnek - jelen közlemény 24. számú melléklete szerinti M0001
nyomtatvány beküldésével -, ha annak benyújtására az egységes kérelem benyújtásának
8
keretein belül nincs lehetőség. Pl.: blokkban új infrastrukturális létesítmény (út, ház)
alakult ki. A nyomtatványon benyújtott bejelentéshez kötelező az MVH által biztosított
aktuális A/3-as blokktérkép mellékelése a bejelentés tárgyának megfelelő egyértelmű rajz
feltüntetésével.
− Az ügyfélnek az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg a bezárt fizikai
blokkban szereplő támogatás alapjául szolgáló területre történő igénylés esetén
változásvezetési kérelmet is be kell nyújtania. A bezárt fizikai blokkban szereplő
támogatás alapjául szolgáló területre egységes kérelmet az a mezőgazdasági termelő
nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerű
földhasználónak minősül és a jogszerű földhasználat igazolására szolgáló okirat másolatát
az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg elektronikus úton, vagy
legkésőbb 2013. június 9-éig (heti pihenő napra tekintettel 2013. június 10-ig), postai úton
benyújtja az MVH illetékes megyei kirendeltsége részére.
− Vis maior bejelentést alátámasztó igazoló dokumentum (kórházi zárójelentés, állatorvosi
igazolás stb.)
− EMVA fás és lágyszárú energiaültetvények támogatás
Energiaültetvények telepítése támogatás első kifizetési kérelemmel egyidejűleg kell
benyújtani 2013. június 9-ig (heti pihenő napra tekintettel 2013. június 10-ig):
- a megvalósított parcella vázrajzát és a határvonal töréspontjainak Egységes
Országos Vetületi Rendszerben 50 cm-es pontossággal felmért koordinátáit
tartalmazó és a mérés pontosságát igazoló ügyfél és a készítő által aláírt, az
eredetivel mindenben megegyező jelzésű mérési jegyzőkönyvet,
- az elszámolni kívánt, a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 19. § (6) bekezdése
szerinti kötelező rájegyzéseket tartalmazó számlák ügyfél által hitelesített
másolatai
- az elszámolni kívánt kiadások pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok
(bankszámlakivonatok) ügyfél által hitelesített másolati példányai
- lágy szárú energiaültetvények támogatása esetén a kifizetéshez minden esetben
csatolni kell a vetőmag fémzár címke másolatát (energiafű esetében), illetve a
szaporítóanyag kórokozó mentességéről szóló növény-egészségügyi hatósági
igazolást (nádfélék esetében),
- fás szárú energiaültetvények támogatása esetén a kifizetéshez minden esetben
rendelkezni kell az engedélyező hatóság (ingatlan fekvése szerint illetékes megyei
kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága) által kiállított, a telepítés elvégzésére
vonatkozó hatósági bizonyítvánnyal.
Utolsó kifizetési kérelem esetén benyújtandó melléklet:
- az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában
szervezett kötelező képzésen való részvételről szóló igazolás
− EMVA Ültetvénykorszerűsítés támogatás
Az első kifizetési kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani 2013. június 9-ig (heti pihenő
napra tekintettel 2013. június 10-ig):
- - a telepített, a kivágott és meglévő, korszerű ültetvények határvonalait
meghatározó, legalább 50 cm-es pontossággal felmért EOV koordinátákat,
valamint be kell nyújtani az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH
megyei kirendeltségre az aláírt mérési jegyzőkönyv másolatát, melynek
9
tartalmazni kell a kérelemmel érintett korszerű ültetvények határvonalát jelző
vázrajzot.
- az elszámolni kívánt, a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 19. § (6) bekezdése
szerinti kötelező rájegyzéseket tartalmazó számlák ügyfél által hitelesített
másolatai
- az elszámolni kívánt kiadások pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok
(bankszámlakivonatok) ügyfél által hitelesített másolati példányai
Utolsó kifizetési kérelem esetén benyújtandó melléklet:
- az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában
szervezett kötelező képzésen való részvételről szóló igazolást, illetve ha az ügyfél
azért nem tud azon részt venni, mert a jogszabályban meghatározott időszakban
nem volt képzés, vagy az ügyfél a képzés helyszínéről és időpontjáról a képzés
koordinálójától nem kapott megfelelő értesítést, akkor a NAKVI igazolást állít ki,
amelyet az ügyfélnek a képzésen való részvételi igazolás helyett kell az MVH-hoz
benyújtani,
- parcellán belüli öntözési rendszer kiépítésére, korszerűsítésére irányuló támogatás
igénybevétele esetén a jogerős üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolata.
− EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatás
Az MVH illetékes Megyei Kirendeltsége részére be kell nyújtani legkésőbb 2013. június
9-ig (heti pihenőnapra tekintettel június 10-ig):
− aa) Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram, ab) Tanyás gazdálkodás
célprogram, valamint ac) Ökológiai szántóföldi növénytermesztés célprogram
esetében, amennyiben igénybe kívánja venni a ritka szántóföldi és/vagy ritka
szántóföldi zöldségek utáni többlettámogatást (ritka növények listája lásd:
61/2009. (V.14.) FVM rendelet 12. számú és 13. számú melléklete):
o NéBIH igazolás arról, hogy a célprogramokban termesztett növényfajta a
12. vagy 13. számú melléklet szerinti növény.
− EMVA Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása
Az MVH illetékes Megyei Kirendeltsége részére be kell nyújtani legkésőbb 2013. június
9-ig (heti pihenőnapra tekintettel június 10-ig):
- az elektronikus egységes kérelem tételrészletező és számlaösszesítő részében
szereplő, a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 19. § (6) bekezdése szerinti kötelező
rájegyzéseket tartalmazó számlák másolatát,
- az elszámolni kívánt kiadások pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok
(bankszámlakivonatok) ügyfél által hitelesített másolati példányait.
− EMVA Kertészeti ültetvények korszerűsítésének támogatása
Az első kifizetési kérelemmel egyidejűleg be kell nyújtani 2013. június 9-ig (heti pihenő
napra tekintettel 2013. június 10-ig):
- Az ültetvény határvonalait meghatározó, legalább 50 cm-es pontossággal felmért
EOV koordinátákat, valamint be kell nyújtani az ügyfél lakhelye/székhelye szerint
illetékes MVH megyei kirendeltségre az aláírt mérési jegyzőkönyv másolatát,
melynek tartalmazni kell a kérelemmel érintett korszerű ültetvények határvonalát
jelző vázrajzot.
10
- az elszámolni kívánt, a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 19. § (6) bekezdése
szerinti kötelező rájegyzéseket tartalmazó számlák ügyfél által hitelesített
másolatai
- az elszámolni kívánt kiadások pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok
(bankszámlakivonatok) ügyfél által hitelesített másolati példányai
Utolsó kifizetési kérelem esetén be kell nyújtani:
- az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában
szervezett kötelező képzésen való részvételről szóló igazolást, illetve ha az ügyfél
azért nem tud azon részt venni, mert a jogszabályban meghatározott időszakban
nem volt képzés, vagy az ügyfél a képzés helyszínéről és időpontjáról a képzés
koordinálójától nem kapott megfelelő értesítést, akkor a NAKVI által kiállított
igazolást,
- parcellán belüli öntözési rendszer kiépítésére, korszerűsítésére irányuló támogatás
igénybe vétele esetén a jogerős üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolata,
- az ügyfél felsőfokú kertészeti végzettségét igazoló oklevél hiteles másolatát, vagy
a felsőfokú kertészeti végzettségű szaktanácsadó szolgáltatásainak igénybevételét,
vagy a felsőfokú kertészeti végzettségű személyt foglalkoztatását alátámasztó
megbízási szerződés vagy a munkaszerződés másolatát.
− EMVA gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése
Az első kifizetési kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani 2013. június 9-ig (heti pihenő
napra tekintettel 2013. június 10-ig):
- az ültetvény határvonalait meghatározó, legalább 50 cm-es pontossággal felmért
EOV koordinátákat, valamint be kell nyújtani az ügyfél lakhelye/székhelye szerint
illetékes MVH megyei kirendeltségre az aláírt mérési jegyzőkönyv másolatát,
melynek tartalmazni kell a kérelemmel érintett korszerű ültetvények határvonalát
jelző vázrajzot.
- az elszámolni kívánt, a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 19. § (6) bekezdése
szerinti kötelező rájegyzéseket tartalmazó számlák ügyfél által hitelesített
másolatai
- az elszámolni kívánt kiadások pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok
(bankszámlakivonatok) ügyfél által hitelesített másolati példányai
Utolsó kifizetési kérelem esetén benyújtandó melléklet:
- az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában
szervezett kötelező képzésen való részvételről szóló igazolást, illetve ha az ügyfél
azért nem tud azon részt venni, mert a jogszabályban meghatározott időszakban
nem volt képzés, vagy az ügyfél a képzés helyszínéről és időpontjáról a képzés
koordinálójától nem kapott megfelelő értesítést, akkor a NAKVI igazolást állít ki,
amelyet az ügyfélnek a képzésen való részvételi igazolás helyett kell az MVH-hoz
benyújtani.
− Kérődző szerkezetalakítási támogatás
Kérődző szerkezetátalakítási támogatás esetén a nemzeti programban vállalt feltétel
megváltoztatása esetén:
- legkésőbb 2014. március 15-ig a K2000 „Módosítási kérelem a kérődző
szerkezetátalakítási nemzeti programban vállalt kötelezettség megváltoztatásához”
nyomtatvány, amennyiben az ügyfél a tárgyévre választott nemzeti programban
vállalt kötelezettséget kívánja megváltoztatni.
11
Az erdőrészlet fekvése szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatóságához beküldendő dokumentumok:
− EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése támogatás
A kifizetési kérelemmel egyidejűleg be kell nyújtani 2013. június 9-ig (heti pihenőnapra
tekintettel június 10-ig) új telepítés esetén:
- az erdőrészletek határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak az Egységes
Országos Vetületi Rendszerben legalább ötven centiméter pontossággal
meghatározott koordinátáinak feltüntetésével, valamint a koordináták pontosságát
alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek a készítő és a kérelmező által aláírt másolati
példányát, amely tartalmazza a mért pontok által meghatározott sokszög területét,
a körüljárási irányt és a kivett területeket külön koordinátalistával.
− EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása támogatás
Erdészeti potenciál helyreállítása jogcím kifizetési kérelemmel egyidejűleg be kell
nyújtani 2013. június 9-ig (heti pihenőnapra tekintettel június 10-ig):
- az erdőrészlet károsodott területének (területeinek) vázrajzát és a határvonalat jelző
töréspontok legalább két méteres pontossággal felmért EOV koordinátáit tartalmazó,
és az EOV koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyv ügyfél által
aláírt, az eredetivel mindenben megegyező jelzésű másolati példányát,
- az első kivitel vagy pótlás során felhasznált igazolt származású erdészeti
szaporítóanyag származási igazolásának másolatát.
− EMVA Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása
A kifizetési kérelemmel egyidejűleg be kell nyújtani 2013. június 9-ig (heti pihenőnapra
tekintettel június 10-ig):
- a telepítésnél felhasznált fák származását tanúsító igazolások másolati példányait,
- a kifizetési kérelemben megadott, az érintett mezőgazdasági parcellák
elhelyezkedését, legalább 3 méter pontossággal megadott EOV koordinátákat és
azok mérési sorrendjét tartalmazó mérési jegyzőkönyvnek a készítő és a kérelmező
által aláírt másolatát.
− EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések támogatása
A kifizetési kérelemmel egyidejűleg be kell nyújtani 2013. június 9-ig (heti pihenőnapra
tekintettel június 10-ig):
- amennyiben történt szaporítóanyag felhasználás, úgy a szaporítóanyag származását
tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát a felhasználás utáni első
kifizetési kérelem benyújtási időszakának végéig,
- az évenkénti bontásban vezetett munkanapló aláírt másolatát,
- mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram esetében fakészletfelvétel ügyfél
által aláírt kivonatát, az első kifizetési kérelemmel együtt.
- Erdőállományok kézimunka igényes ápolása célprogram esetén, ha a támogatott
tevékenység rész erdőrészleten valósult meg a rész erdőrészlet területének
(területeinek) vázrajzát és a határvonalat jelző töréspontok EOV koordinátáit
tartalmazó, és az EOV koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyv
másolati példányát.
12
− EMVA Erdőszerkezet átalakítás támogatása
A kifizetési kérelemmel egyidejűleg be kell nyújtani 2013. június 9-ig (heti pihenőnapra
tekintettel június 10-ig):
- amennyiben történt szaporítóanyag felhasználás, úgy a szaporítóanyag származását
tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát,
- kizárólag a tarvágást követően, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás esetén a
rész erdőrészlet területének (területeinek) vázrajzát és a határvonalat jelző töréspontok
EOV koordinátáit tartalmazó, és az EOV koordináták pontosságát alátámasztó mérési
jegyzőkönyv másolati példányát.
− Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás esetén benyújtandó:
- legkésőbb 2013. augusztus 31-éig a mezőgazdasági biztosítás szerződés ajánlati
nyomtatványa és kötvény másolata, illetve amennyiben a szerződő fél nem a
mezőgazdasági termelő, abban az esetben a mezőgazdasági biztosítási szerződés
ajánlati nyomtatványa és kötvény másolatával egyidejűleg a mezőgazdasági
biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011.
(XII. 23.) VM rendelet 7.§ (3) bekezdésében szereplő, egy külön MVH
közleményben rendszeresített nyomtatvány szerinti meghatalmazás.
IV. A közleményhez kapcsolódó mellékletek
1. melléklet: Hasznosítási kódok 2013 xls táblázat.
2. melléklet: Egységes területalapú támogatás (SAPS), különleges rizs támogatás, héjas
gyümölcsűek támogatása, elkülönített cukor támogatás, elkülönített zöldség-gyümölcs
támogatás, elkülönített bogyós támogatás, valamint zöldség, gyümölcs és a dohány
szerkezetátalakítási támogatások tájékoztató 2013
3. melléklet: K0900 – Területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás -
Integrált termelők, illetve BÉSZ, TÉSZ tagok listája
4. melléklet: K0990 - Területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás -
Integrátor, illetve BÉSZ, TÉSZ jelentés a támogatási összeg továbbításáról
formanyomtatvány
5. melléklet: Területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás -Integrátor,
illetve BÉSZ, TÉSZ jelentés a támogatási összeg továbbításáról formanyomtatványhoz
kapcsolódó Excel táblázat
6. melléklet: K0041 – Területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített zöldség-gyümölcs
támogatás- Támogatási jogosultság átírás iránti kérelem - Átruházás/ideiglenes átengedés
esetén
7. melléklet: K0042 – Területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített zöldség-gyümölcs
támogatás- Támogatási jogosultság átírás iránti kérelem - Öröklés/jogutódlás esetén
8. melléklet: K0043 – Területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített zöldség-gyümölcs
támogatás - Támogatási jogosultság átírása iránti kérelem visszavonása
9. melléklet: K0135 – Egységes Kérelem 2012. - Hasznosító személyében bekövetkező
változást bejelentő lap
10. melléklet: Kedvezőtlen adottságú területek (KAT) támogatás tájékoztató 2013.
11. melléklet: Natura 2000 gyepterületek támogatás tájékoztató 2013.
12. melléklet: EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése támogatás tájékoztató 2013.
13. melléklet: EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása támogatás tájékoztató 2013.
14. melléklet: EMVA Ültetvénykorszerűsítés támogatás tájékoztató 2013.
13
15. melléklet: EMVA Fás szárú energiaültetvény támogatás tájékoztató 2013.
16. melléklet: EMVA Évelő, lágy szárú energiaültetvény támogatás tájékoztató 2013.
17. melléklet: NVT Mezőgazdasági területek erdősítése támogatás tájékoztató 2013.
18. melléklet: EMVA-Agrár-Környezetgazdálkodási (EMVA-AKG) támogatás tájékoztató
2013.
19. melléklet: EMVA Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása tájékoztató
2013.
20. melléklet: EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések támogatás tájékoztató 2013.
21. melléklet: EMVA Erdőszerkezet átalakítás támogatás tájékoztató 2013.
22. melléklet: EMVA Nem termelő mezőgazdasági beruházások (EMVA-NTB) támogatás
tájékoztató 2013.
23. melléklet: EMVA Kertészeti ültetvények korszerűsítése támogatás tájékoztató 2013.
24. melléklet: MePAR Blokktérkép változtatási kérelem – M0001
25. melléklet: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás tájékoztató 2013.
26. melléklet: Kárenyhítés I. pillér tájékoztató
27. melléklet: EMVA Natura 2000 erdő támogatás tájékoztató 2013.
28. melléklet: Kérődző szerkezetátalakítási támogatás tájékoztató 2013.
29. melléklet: K2000 módosító lap kérődző szerkezetátalakítási programhoz és kitöltési
útmutató
30. melléklet: EMVA gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése 2013.
V. Kapcsolódó jogszabályok
1. Uniós jogszabályok:
- a Tanács 2005. szeptember 20-i, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelete;
- a Tanács 2009. január 19-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők
részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról
és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek
létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 73/2009/EK rendelete;
- a Tanács 2007. október 22-i, a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról,
valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes
közös piacszervezésről szóló rendelet) szóló 1234/2007/EK rendelete;
- a Bizottság 2011. január 27-ei a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó
ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az
1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló 65/2011/EU rendelete;
- a Bizottság 2006. december 15-i, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet
részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelete;
- a Bizottság 2008. március 18-i, az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai
Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk
nyilvánosságra hozatalának tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak
megállapításáról szóló 259/2008/EK rendelete;
- a Bizottság 2009. október 29-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági
termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak
megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási
rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes
14
támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
1120/2009/EK rendelete;
- a Bizottság 2009. október 29-i, a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV.
és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
1121/2009/EK rendelete;
- a Bizottság 2009. november 30-i, a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös
megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az
említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen
támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés
tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1122/2009/EK rendelete;
2. Hazai jogszabályok:
- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések
pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló
82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet;
- az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi
igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV.8.) VM
rendelet;
- az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendő “Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges
feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról
szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet;
- az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint
egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet
- a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a
jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM
rendelet;
- a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet.
2.1. Jogcímrendeletek:
- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.)
FVM rendelet;
- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott
mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet;
15
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések
megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló
25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények
telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM
rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú
energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez,
telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM
rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására
nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM
rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007.
(X. 31.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek
erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007.
(VIII. 17.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek
mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi
intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM
rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához
nyújtandó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM
rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás
, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.)VM rendelet;
- az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet;
- az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített
bogyós gyümölcs támogatásról szóló 33/2012. (IV. 2.) VM rendelet;
- az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített
zöldség-gyümölcs támogatásról szóló 22/2008. (II. 28.) FVM rendelet;
- a különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól szóló 19/2012. (III. 6.) VM
rendelet;
16
- a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez
kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági
beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM
rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények
korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet;
- a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló
143/2011. (XII. 23.) VM rendelet;
- a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV.
27.) VM rendelet;
- a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program
Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának
igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények
korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 55/2011.
(VI. 10.) VM rendelet.
VI. A Közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. Jelen közlemény hatályba lépésével
egyidejűleg hatályát veszti a 2012. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 53/2012. (IV. 3.)
MVH Közlemény.
További információ a www.mvh.gov.hu honlapon található, valamint az
.hu e-mail címen kérhető.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadóak.
Budapest, 2013. április 10.
Palkovics Péter
elnök

Ha tetszik, oszd meg másokkal! Twitter | StumbleUpon | Facebook | eMail | LinkedIn
A bejegyzés kategóriája: határidő, hírek, hivatalos, pályázat
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.